1.Eskimos stoi na szczycie półkolistego igloo z lodu,którego średnica u podstawy wynosi 4 m.Za pomocą liny wciąga blok lodu o masie 20 kg na szczyt igloo.Jak dużą pracę wykona eskimos wciągając ten blok lodu?Jaki przyrost energii potencjalnej ciężkości uzyska ten blok lodu? Tarcie pomijamy.


2.Spoczywające ciało o masie 'm' wprawiono w ruch ze stałym przyspieszeniem 'a' w czasie 't'.Energię kinetyczną,jaką uzyska ciało po tym czasie,wyraża wzór:

a) Ek= 1/2 mat
b) Ek= 1/2 mat do kwadratu
c) Ek= 1/2 ma do kwadratu t
d) Ek= 1/2 ma do kwadratu t do kwadratu

3.Górka do saneczkowania ma dwa zbocza:wypukłe a i wklęsłe b.Po obu zboaczach zjeżdzają dwaj saneczkarze o jednakowych masach używając jednakowych sanek.Tarcie pomijamy.Prędkość sanek na dole gówki bedzie:
A)większa dla saneczkarza zjeżdżającego po zboczu wypukłym a
B)większa dla saneczkarza zjeżdżającego po zboczu wklęsłym b
C)jednakowa dla obu saneczkarzy

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T17:07:18+01:00
1) d= 4m => r= s= 2m (wysokość, na którą Eskimos podniósł blok lodu)
m= 20 kg
g= 10 m/s²
W=?

W = F*s
F= m*g => podstawiamy to pod F we wzorze wyżej,
wychodzi coś takiego: W = m*g*s
W = 20 *10 * 2 =400J
więc: ΔE=W=400J

72 1 72