Przetłumaczyc na polski

1]They will of course be expensive in the beginning .However we're going to find large companies to pdoduce them at a lower cost .2] Right now we're testing a new solar car .We're going to present our results at a conference in Tokyo nevt month.


3] We are soon going to start work on a flying vehicle! Can you imagine that ? No more treffic jams !

2

Odpowiedzi

2010-03-10T17:14:29+01:00
1] Oni oczywiście będą drodzy na początku. Jednakże mamy zamiar znaleźć duże firmy, które wyprodukują je niższym kosztem.

2] Właśnie testujemy nowy słoneczny samochód (na energię słoneczną). Mamy zamiar zaprezentować nasze wyniki na konferencji w Tokio w przyszłym miesiącu.

3] Wkrótce mamy zamiar zacząć pracę nad pojazdem latającym. Wyobrażasz to sobie? Nigdy więcej korków!
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T17:15:14+01:00
1]They will of course be expensive in the beginning .However we're going to find large companies to produce them at a lower cost .

Oczywiście będą one drogie na początku. Jednak zamierzamy znaleźć duże firmy do produkcji ich po niższych kosztach.

2] Right now we're testing a new solar car .We're going to present our results at a conference in Tokyo nevt month.

Obecnie testujemy nowy samochód słonecznych. Mamy zamiar przedstawić nasze wyniki na konferencji w Tokio w następnym miesiącu.

3] We are soon going to start work on a flying vehicle! Can you imagine that ? No more treffic jams !

Wkrótce rozpoczniemy pracę nad latającym pojazdem! Czy można sobie wyobrazić? Nigdy więcej ulicznych korków!