Przeanalizuj opis doswiadczenia. na podstawie obserwacji sformuluj wniosek io napisz rownania reakcji.
Do probowki z roztworem wodorotlenku potasu dodano dwie krople fenolofltaleiny.Nastepnie wkraplano roztwor kwasu siarkowego (VI) az do odbarwienia roztworu. obserwacje: roztwor wodorotlenku potasu z fenoloftaleina mial malinowe zabarwienie. Po dodaniu kwasu siarkowego (VI) nastopilo odbarwienie roztworu.

wniosek? zapis czasteczkowy rownania reakcji? zapis jonowy? skrocony zapis?

2

Odpowiedzi

2010-03-10T17:11:31+01:00
WNIOSEK: NASTĄPIŁA REAKCJA ZOBOJĘTNIANIA, CZYLI W WYNIKU REAKCJI POWSTAŁA OBOJĘTNA CZĄSTECZKA WODY.
H₂SO₄ + 2KOH = K₂SO₄ + 2H₂O - ZAPIS CZĄSTECZKOWY
2H⁺ + SO₄²⁻+ 2K⁺ + 2OH⁻ = 2K⁺ + SO₄²⁻ + 2H₂O - ZAPIS JONOWY
2H⁺ + 2OH⁻ = 2H₂O - ZAPIS JONOWY SKRÓCONY
69 4 69
2010-03-10T17:16:01+01:00
Przeanalizuj opis doswiadczenia. na podstawie obserwacji sformuluj wniosek io napisz rownania reakcji.
Do probowki z roztworem wodorotlenku potasu dodano dwie krople fenolofltaleiny.Nastepnie wkraplano roztwor kwasu siarkowego (VI) az do odbarwienia roztworu. obserwacje: roztwor wodorotlenku potasu z fenoloftaleina mial malinowe zabarwienie. Po dodaniu kwasu siarkowego (VI) nastopilo odbarwienie roztworu.

wniosek? zapis czasteczkowy rownania reakcji? zapis jonowy? skrocony zapis?

wniosek: nastapilo zobojetnienie roztworu wodorotlenku kwasem i podstal zwiazek o odczynie obojetnym, czyli K₂SO₄
2KOH + H₂SO₄ --> K₂SO₄ + 2H₂O
2K⁺ + 2OH⁻ + 2H⁺ + SO₄²⁻--> 2K⁺ + SO₄²⁻ + 2H₂O
OH⁻ + H⁺ --> 2H₂O
K₂SO₄ jest obojetny, poniewaz znajduje sie w nim metal mocnej zasady (KOH) i reszta kwasowa mocnego kwasu (H₂SO₄), a zwiazki o odczynie obojetnym nie zabawiaja feloftaleiny
35 3 35