Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T17:15:57+01:00
V₀ = 5m/s
m = 2kg
t = 3min = 180s
F = 0,2N

a = F/m
v(t) = v₀ + at = v₀ + Ft/m = 5m/s + 18m/s = 23m/s
13 3 13
2010-03-10T17:23:34+01:00
Szukane: v
dane: m=2kg
Vo=5m/s
t=3 min.= 180s
Fw=0,2N

wzór:v=Vo+Fw:m razy t

v=5m/s + 0,2N:2kg razy 180s=23m/s
12 3 12