Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T17:27:42+01:00
Po obu stronach znaku równości musi być taka sama wartość, aby równanie było spełnione (prawdziwe).
Najprościej zawsze jest starać się przenieść wyrażenie z niewiadomą na lewą stronę, a wyrażenia wiadome :) czyli liczby na prawą.

Do obu stron równania można dodać lub odjąć takie samo wyrażenie.
3x+3=x-4 / -3 (od obu stron równania odejmuję 3 i otrzymuję:)
3x=x-4-3 luknij na to , iż zniknęła 3 z lewej strony, a pojawiła się po prawej ze zmienionym znakiem.
3x=x-7
Jeśli dodajesz lub odejmujesz wyrażenia od obu stron równania, to jest to w rzeczywistości przenoszenie na drugą stronę równania ze zmienionym znakiem
1 1 1
2010-03-10T17:33:54+01:00
Równaniem nazywany dwa wyrażenia algebraiczne połączone ze znakiem równości, gdzie przynajmniej w jednym z nich jest niewiadoma.
Równanie może mieć jedno rozwiązanie i wtedy liczba, która jest jego rozwiązaniem to pierwiastek równania.
Może mieć nieskończenie wiele rozwiązań wtedy to równianie tożsamościowe
Może nie posiadać rozwiązać- równanie sprzeczne
Równania nazywany równoważnymi jeżeli maja ten sam zbiór rozwiązań.
Twierdzenia:
1. Jeżeli którąkolwiek ze stron równania przekształcimy tożsamościowo (wykonamy działania, redukcja) to otrzymamy równanie równoważne danemu.
2a. Jeżeli do obu stron równania dodamy lub od obu stron odejmiemy ten sam wyraz to otrzymamy równanie równoważne danemu.
2b. Jeżeli którykolwiek wyraz równania przeniesiemy z jednej strony na drugą z jednoczesną zmianą znaku na przeciwny to otrzymamy równanie równoważne danemu.
3.Jeżeli obie strony równania pomnożymy lub podzielimy przez tą samą liczbę różną od 0 i 1 to otrzymamy równanie równoważne danemu.

przykłady:
7x+2=5+3x+9
7x-3x=5+9-2
4x=12 |/4
x=3

-(x+3)+(2x-1)=1+4x+3+x
-x-3+2x-1=1+4x+3+x
x-4=4+5x
x-5x=8
-4x=8|/(-4)
x=-2
1 1 1