Uzupełnij zdania w formie czasu present simple lub present continous.
1.My sister.........funny costume at the moment (wear)
.............przeczenie
.............pytanie
odpowiedź Yes, ............ No,............
2.J.................to school by bike every morning (go)
............przeczenie
............pytanie
odpowiedź Yes,........ No,........
3.My teacher always...................English (speak)
.............przeczenie
.............pytanie
odpowiedź Yes,.......... No,..............
4.Next year they spain(visit)
..................przeczenie
..................pytanie
odpowiedź Yes,........... No,.............
5.My mum...................the laundry once a week(do)
................przeczenie
................pytanie
odpowiedź Yes,............ No,..............

3

Odpowiedzi

2009-10-23T16:12:46+02:00
1.My sister wearing funny costume at the moment (wear)
My sister isn't wearing funny costume at the moment. Is my sister wearing funny costume at the moment?
odpowiedź Yes, she is No,she isn't
2.J go to school by bike every morning (go)
I don't go to school by bike every morning.
Do I go to chool by bike every morning?
odpowiedź Yes, I do No,I don't
3.My teacher always speaks English (speak)
My teacher doesn't always speak English
Does my teacher always speak english?
odpowiedź Yes, he doe's No, he doesn't
4.Next year they visit spain(visit)
Next year they don't visit spain
Do they visit spain next year?
odpowiedź Yes,they do No, they don't
5.My mum does the laundry once a week(do)
My mum doesn't do the laundry once a week.
Does my mum do the laundry once a week?
odpowiedź Yes,she does No,she doesn't
1 1 1
2009-10-23T18:38:09+02:00
1.My sister is wearing a funny costume at the moment (wear)
My sister isn't wearing a funny costume at the moment. przeczenie
Is my sister wearing a funny costume at the moment? pytanie
odpowiedź Yes, she is No, she isn't
2.J go to school by bike every morning (go)
I don't go to school by bike every morning. przeczenie
Do you go to the school by bike every morning? pytanie
odpowiedź Yes, I do. No, I don't.
3.My teacher always speaks English (speak)
My techer never speaks English. przeczenie
Does my teacher always speak English? pytanie
odpowiedź Yes, she does. No, doesn't.
4.Next year they are visiting Spain(visit)
Next year they aren't visiting Spain. przeczenie
Are they visiting Spain next year? pytanie
odpowiedź Yes, they are. No, they aren't.
5.My mum does the laundry once a week(do)
My mum doesn't do the laundry once a week. przeczenie
Does my mum do the laundry once a week? pytanie
odpowiedź Yes, she does. No, she doesn't.
2009-10-23T19:27:00+02:00
1.My sister is wearing funny costume at the moment.
My sister isn't wearing funny costume at the moment.
Is my sister wearing costume at the moment?
Yes, she is. No, she isn't.
2.I go to school by bike every morning.
I don't go to school by bike every morning.
Do I go to school by bike every morning?
Yes, I do. No, I don't.
3.My teacher always speaks English.
My teacher doesn't always speak English.
Does my teacher always speak English?
Yes, she does. No, she doesn't.
4.Next year they are visiting Spain.
Next year they aren't visiting Spain.
Are they visiting Spain next year?
Yes,they are. No, they aren't.
5.My mum is doing the laundry once a week.
My mum isn't doing the laundry once a week.
Is my mum doingthe laundry once a week.
Yes, she is. No, she isn't.


Mam nadzieje, że dobrze. ;)