Mam na imię .... Mam 15 lat i mieszkam w Krakowie w domu jednorodzinnym z mamą, tatą, 2 siostrami i bratem. Moja mama ma na imię.... i ma 45 lat. Mama obecnie zajmuje się domem. Moja mama jest średniego wzrostu i ma brązowe oczy. Ona jest spokojną i mądrą kobietą. Bardzo lubię z nią rozmawiać na różne tematy bo zawsze stara mi sie pomóc. Mój tata ma na imię... i ma 50 lat. Mój tata jest wysoki i ma niebieskie oczy. Tata obecnie pracuje w dużej firmie kanalizacyjnej w centrum miasta. Tata jest rozsądny i bardzo zabawny. Bardzo lubię spędzać z nim czas bo bardzo dobrze się razem bawimy. Moja rodzina jest szczęśliwa w wolnych chwilach często jeździmy na rowerach i robimy sobie wycieczki. Bardzo kocham swoją rodzinę i nie wyobrażam sobie bez niej życia.

2

Odpowiedzi

2010-03-10T17:29:20+01:00
My name is .... I am 15 years and lived in Krakow in a single family home with mum, dad, 2 sisters and a brother. My mom's name is .... and is 45 years. My mother is currently working on the house. My mother is of average height and has brown eyes. She is calm and wise woman. I really like her to talk about various topics because I always try to help. My dad's name is ... and is 50 years old. My dad is tall and has blue eyes. Dad now works in a large firm of sewerage in the city center. Dad is a sensible and very funny. I really enjoy spending time with him very well because we play together. My family is happy in his spare time he often ride their bicycles and do a tour. We love his family and I can not imagine life without her.
2 3 2
2010-03-10T17:30:12+01:00
I have on the name .... I am 15 years old and live in Cracow in the one-family house with mum, papa, 2 sisters and brother. My mum has on the name .... and 45 years have. The mum deals with the house at present. My mum is the average growth and has brown eyes. She is the calm and wise woman. I like very much speaking with her on various subjects because always old to help me sie. My papa has on the name... and 50 years have. My papa is high...
2 2 2