Zad 1 Bolek na pzepłynięcie basenu w obie strony potrebuje 4 minut, a Lolek na przepłynięcie tej samej trasy 6 min . Po jakim czasie spotkają sie ponownie e miejscu , z którego równocześnie wypłynęli?

a) po 12 min

b) po 10 min

c) po 2 min

d) po 24 minZad2. Obwód kwadratu o boku (2x+3y) metra wynosi?

a)(80x+120y) dm
b) (8x+3y)dm
c)0,4(2x+3y) m
d)(20x+30y)dm

1

Odpowiedzi

2010-03-10T17:58:15+01:00
Zadanie1)
c) po 2 min
Zadanie 2)
nieumiem