Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T17:46:49+01:00
NH₃ * H₂O --H₂O--> NH₄⁺ + OH⁻
Wodorek amonu dysocjuje na kation amonu i anion wodorotlenkowy.