Połącz pojęcia oznaczone cyframi rzymskimi z ich definicjami oznaczonymi literami,
I. proton
II. elektron
III. neutron
IV. elektrony walencyjne
V. rdzeń atomowy
VI liczba atomowa
VII. liczba masowa

A. suma liczby protonów i liczby neutronów w jądrze atomu
B. część atomu, bez elektronów walencyjnych
C. cząstka podstawowa - składnik jądra o masie 1 u. i elementarnym ładunku dodatnim.
D. najmniejsza część pierwisatka chemicznego wykazująca wszystkie jego cechy.
E. cząstka podstawowa - składnik jądra, bez ładunku elektrycznego.
G. liczba protonów w jądrze atomowym
H. Elektrony najbardziej oddalone od jądra atomu
I. cząsta podstawowa o elemntarnym ładynku ujemnym.

1

Odpowiedzi

2010-03-10T17:31:52+01:00
I. C
II. I
III. E
IV. H
V. B
VI. G
VII. A
32 4 32