Muszę opisać jeden dzień z życia muzłumanina . pomóż
na podstawie słowniczka muszę opisać jeden dzień z życia muzłumanina .

adan - nawoływanie do modlitwy z minaretu
allah - bóg muzłumaninów
beduini - koczowniczy lud Arabii
dżihad - świąt wojna
hadżdż - pielgrzymka do Mekki
Hidżra - ucieczka Mahometa do Medyny
Imam - kierujący modlitwą w meczecie
kalif - przywódca wojskowy
koran - święta księga islamu
mahomet - prorok, twórca islamu
meczet - świątynia muzłumańską
minaret - wieza przy meczecie
muezin - nawołujący do modlitwy
ramadan - miesiąc postny w islamie
sunna - księga opisująca życie mahometa
sura - rozdział koranu
zaka - jałmużna dla biednych
zulfikar - miecz mahometa

1

Odpowiedzi

2010-03-10T17:39:08+01:00
O piątej rano obudził mnie adan, natychmiast rozpocząłem modlitwę. Następnie pożywiłem się i posprzątałem, ale nastał już czas na modlitwę w meczecie. Od dawna nie byłem na takiej modlitwie Imam rozpoczął przepięknym śpiewem, szkoda, że mojej ukochanej tam nie mogło być. Po powrocie nastał czas na recytacje koranu, ale w trakcie po moich drzwi zapukał nieznajomy z prośbą o zakę, ponieważ moim obowiązkiem jest podzielić się z nim, zaprosiłem go do środka. W tym czasie razem modliliśmy się dwa razy i wiem, że za rok to z nim odbędę hadzdż. Przed wieczorną modlitwą zjadłem sytą kalację z przyjaciółmi, bo już jutro zaczyna się ramadan.