Odpowiedzi

2009-10-23T17:20:01+02:00
Mamy ciąg arytmetyczny , gdzie
a₁=21pierwszy wyraz
a(n)=200-ostatni wyraz
r=1 - różnica między kolejnymi liczbami naturalnymi
Korzystamy ze wzoru na sumę ciągu
n= 200-21=179-liczba wyrazów

S(n)= [(a₁+a(n))/2]*n
S(n)=[(21+200)/2]*179=[221/2]*179=110,5*179= 19779,5po zaokrągleniu =19800
2 3 2