OBOK ZADANIA PRAWDZIWEGO WPISZ LITERE P , A OBOK FAŁSZYWEGO- LITERĘ F.
a) W Polsce mna 1 ciągnik przypada około 65 ha uzytków rolnych. P czy F?
b) Użytki rolne stanowią 58,7% powierzchni Polski. P czy F?
c)Pogłowie bydła w Polsce w ostatnich trzydziestu latach systematycznie rośnie. P czy F?

1

Odpowiedzi

2010-03-10T17:54:33+01:00