Zad1.Napisz wzor funkcji liniowej,której wykres jest prosta równoległa do funkcjii f(x)=3x+2 i przechodzi przez punkt A(2;2)

Zad2.Dla jakich wartości parametru m funkcia f okreslona jest wzorem f(x)=2x-mx+3 jest
a.rosnaca
b.malejaca
C.stała

Zad3.Napisz wzór funkcji liniowej ,której wykresem jest prosta przechodzaca przez punkty A(-4;0) i B(0;4).Nastepnie napisz wzor funkcji liniowej,której wykres jest prostopadły do otrzymanej prostej i przechodzi przez punkt C(4;12).

1

Odpowiedzi

2010-03-10T17:43:41+01:00
Zad 1
ogólna postac funkcji liniowej to y=ax+b , a więc potrzebny jest współczynnik a stojący przy x i wyraz wolny czyli b.
Z informacji, że wykres funkcji jest równoległy do podanej funkcji dowiemy się ile wynosi współczynnik a,bo w przypadku równoległości musi być taki sam,czyli a=3. Brakuje nam do wzoru jeszcze współczynnika b, a to juz obliczamy podstawiając do wzoru współrzędne podanego punktu A=(2,2).
y=ax+b
y=3x+b wstawiamy za x=2 i za y=2
2=3*2+b i w ten sposób mamy równanie z jedną niewiadomą
2=6+b
b=2-6
b=-4
wiec ostatecznie wzór ma postać: y=3x-4