Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-10T17:36:12+01:00
1.Uczynki miłosierdzia wobec duszy
1. Upominać grzeszących.
2. Pouczać nieumiejętnych.
3. Dobrze radzić wątpiącym.
4. Pocieszać strapionych.
5. Cierpliwie znosić krzywdy.
6. Chętnie darować urazy.
7. Modlić się za żywych i umarłych.


2.główne źródła grzechu
1. Pycha
2. Chciwość
3. Nieczystość
4. Zazdrość
5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu
6. Gniew
7. Lenistwo

grzech przeciw duchowi świętemu.
1. Grzeszyć zuchwale w nadziei miłosierdzia Bożego.
2. Rozpaczać albo wątpić o łasce Bożej.
3. Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej.
4. Zazdrościć lub nie życzyć bliźniemu łaski Bożej.
5. Mieć zatwardziałe serce na zbawienne natchnienia.
6. Umyślnie zaniedbywać pokutę aż do śmierci.1 5 1
  • Użytkownik Zadane
2010-03-10T17:43:52+01:00
1. Grzeszących upominać
2. Nieumiejetnych pouczać
3. Wątpiącym dobrze radzić
4. Strapionych pocieszać
5. Krzywdy cierpliwie znosić
6. Urazy chętnie darować
7. Modlić się za żywych i umarłych.

2.
1. Pycha
2. Chciwość
3. Nieczystość
4. Zazdrość
5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu
6. Gniew
7. Lenistwo

Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu

1. Grzeszyć, licząc zuchwale na miłosierdzie Boże.
2. Rozpaczać lub wątpić w łaskę i miłosierdzie Boże.
3. Sprzeciwiać się świadomie uznanej prawdzie chrześcijańskiej
4. Zazdrościć bliźniemu łaski Bożej
5. Mieć zatwardziałe serce na zbawienne upomnienia
6. Rozmyślnie i aż do końca życia lekceważyć sprawę swego zbawienia.

Ojcze Nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1 5 1