Odpowiedzi

2009-10-23T16:20:15+02:00
Miażdżyca- przewlekła choroba, polegająca na zmianach zwyrodnieniowo-wytwórczych w błonie wewnętrznej i środkowej tętnic, głównie w aorcie, tętnicach wieńcowych i mózgowych, rzadziej w tętnicach kończyn.

choroba wieńcowa-zespół objawów chorobowych będących następstwem przewlekłego stanu niedostatecznego zaopatrzenia komórek mięśnia sercowego w tlen i substancje odżywcze.

zawał mięśnia sercowego-martwica mięśnia sercowego spowodowana jego niedokrwieniem.
4 3 4
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-23T17:44:26+02:00
Miażdżyca - potoczna nazwa to arterioskleroza, jest chorobą przewlekłą, która polega na zmianach zwyrodnieniowo-wytwórczych w błonie wewnętrznej i środkowej tętnic, głównie w aorcie, tętnicach wieńcowych i mózgowych, rzadziej w tętnicach kończyn

Choroba wieńcowa - czyli choroba niedokrwienia serca, grupa objawów ktore są następstwem przewlekłego stanu niedostatecznego zaopatrzenia komórek mięśnia sercowego w tlen i substancje odżywcze. Zaburzenie równowagi pomiędzy zapotrzebowaniem a możliwością ich dostarczenia, pomimo wykorzystania mechanizmów autoregulacyjnych zwiększających przepływ przez mięsień sercowy, zwanych rezerwą wieńcową, doprowadza do niedotlenienia zwanego również niewydolnością wieńcową.

Zawał mieśnia sercowego - czyli martwica mięśnia sercowego spowodowana jego niedokrwieniem. Zawał mięśnia sercowego jest postacią choroby niedokrwiennej mięśnia sercowego.
7 3 7