Odpowiedzi

2009-10-23T17:50:10+02:00
A(4,3) , B(-1,6)
C(x₂,y₂)

Współrzędne środka odcinka:
B=(½(x₁+x₂), ½(y₁+y₂)) , gdzie (x₁,y₁)=A=(4,3) ,C=(x₂,y₂)
Mamy
(-1,6)=(½(4+x₂), ½(3+y₂))
Klasyfikujemy po współrzędnych

{-1=½(4+x₂)/*2
{6=½(3+y₂)/*2
{-2=4+x₂
{12=3+y₂
{-6=x₂
{9=y₂

Zatem C=(-6,9)

1 3 1