Znajdz w tekście przymiotniki (jest ich 8) ,a następnie okresl ich formę gramatyczną i stopień.
TEKST:
Przez długie wieki grób świętego Marcina w Tours był miejscem pokutnych i dziękczynnych pielgrzymek rycerskich.Przykład rzymskiego żołnierza uczył,jak miłosierni powinni być rycerze.Nic więc dziwnego ,że rycerstwo średniowiecznej Europy obrało świętego Marcina na patrona.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T17:57:57+01:00
Długie-M.l.mng.r.niemęskoosobowy s.równy
pokutnych-D.l.mng.r.męskoosobowy s.równy
dziękczynnych-D.l.mng.r.niemęskoosobowy s.równy
rycerskich-D.l.mng.r.męskoosobowy s.równy
rzymskiego-D.l.poj.r.męski s.równy
miłosierni-M.l.mng.r.męskoosobowy s.równy
dziwnego-B.l.poj.r.męski s.równy
średniowiecznej-Msc.l.poj.r.żeński s.równy
231 4 231