Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T17:54:52+01:00

I had a dream last: I was on a great event on the island across the ice, somewhere near the pole. Entertainment Front - skates, etc., suddenly island began to disintegrate on the ice, people fall into the water and they were crushing through the ice or frozen. A terrible massacre. I stood on the floe, which gradually divided into smaller and smaller, finally fell to the water. I saw podpływa big piece of ice, he was just overwhelmed me when I remembered that I have a pill in my pocket, which provide me with a painless death. I quickly swallowed and slowly losing consciousness. When I felt that this is the end, I woke up terrified. I wish no one such pleasant nightmares.


i tłumaczenie .


Miałam ostatnio taki sen: byłam na wielkiej imprezie na wyspie całej z lodu, gdzieś pod biegunem. Zabawa przednia - łyżwy, itd. nagle wyspa zaczęła się rozpadać na kry, ludzie spadali do wody i byli miażdżeni przez lód albo zamarzali. Straszna masakra. Ja stałam na krze, która powoli dzieliła się na mniejsze i mniejsze, wreszcie spadłam do wody. Widziałam, jak podpływa wielki kawal lodu, już miał mnie przygnieść, gdy przypomniałam sobie, ze mam pigułkę w kieszeni, która zapewni mi bezbolesna śmierć. Szybko połknęłam ja i powoli traciłam przytomność. Kiedy poczułam, ze to już koniec, obudziłam się przerażona. Nikomu nie życzę takich przyjemnych koszmarów.