Odpowiedzi

2010-06-19T21:57:21+02:00
SAWANNA - suchoroślowe lub mezofityczne formacje trawiaste, zwykle z domieszką drzew i krzewów, na obszarach międzyzwrotnikowych. różny charakter ekol.: istnieją zarówno sawanny naturalne ich bezleśność jest skutkiem niedostatku opadów lub okresowego zalania przez rzekę, jak i wtórne powstałe przez wypalanie lasów i zarośli przez ludność, w ramach prymitywnej gospodarki; sawanny zajmują szczególnie duże obszary w Afryce, środk. Brazylii oraz pn., zach. i środk. Australii; rozróżnia się gł. typy sawann: sawanna zalewową (bezdrzewna, okresowo zalewana, np. llano); sawannę wilgotną (pojedyncze drzewa, powstaje przez wypalanie lasu); sawannę suchą (kserofilne traworośla, pojedyncze drzewa, powstaje gł. przez wypalanie lasów); sawannę ciernistą (skrajnie kserofilna, powstaje gł. przez wypalanie zarośli); sawannę trawiastą (nieliczne, pojedyncze lub w grupach, drzewa i krzewy); sawannę palmową (palmy w drzewostanie).
8 3 8
2010-06-19T21:59:19+02:00
Sawanna jest trawiastą formą roślinna. Sawanny występują na znacznych obszarach Afryki i Ameryki Południowej na północ i południe od strefy lasów równikowych, a także w Indiach, wschodniej Australii czy na pograniczu meksykańsko-amerykańskim. Roślinnosc to: trawy oraz nieliczne drzewa. Duża część sawann powstała pod wpływem warunków klimatycznych- w wyniku suchego klimatu. Pozostała ich część istnieje dzięki pożarom lub zwierzętom.
7 2 7
2010-06-19T22:54:49+02:00
Duża część sawann powstała pod wpływem warunków klimatycznych. Mogą powstawać:

* w skutek niedostatku opadów

* w efekcie okresowego zalania przez rzekę

* poprzez wypalanie lasów i zarośli przez ludzi

 

Etapy powstawania:

* Najpierw rosną małe krzaki

* Pod wpływem wody i energii słonecznej wzrastają.

* Sawanny są idealnym miejscem, w którym mogą się paść stada zwierząt

14 3 14