Ułóż układy równań do zadań!(dwa układy do jednego zadania)
1.Gdy do 20% liczby m dodamy liczbę n, otrzymamy 13.Gdy do liczby m dodamy 20% liczby n, to otrzymamy 17. Znajdź te liczby!
2.Liczba x jest o 5 większa od liczby y, a trzecia część liczby x jest równa połowie liczby y.Znajdź te liczby!
3.Mama i córka mają razem 45 lat. Pięć lat temu mama była 6 razy starsza od córki.Ile lat ma mama, a ile córka?
4.Bartek i tata maja razem 45 lat. Gdy urodził się Bartek jego tata miał 25 lat. Ile lat ma Bartek a ile lat ma tata?

1

Odpowiedzi

2010-03-10T17:44:29+01:00
1.
0,2m + n = 13
m + 0,2n = 17
2.
x = y + 5
⅓ x = 0,5 y
3.
m + c = 45
m - 5 = 6(c - 5)
4.
t + b = 45
t - b = 25