Odpowiedzi

2010-03-10T17:46:30+01:00
Funkcja kapłańska

Świeccy są powołani, aby rodziły się w nich zawsze coraz obfitsze owoce Ducha. Wszystkie bowiem ich uczynki, modlitwy i apostolskie przedsięwzięcia, życie małżeńskie i rodzinne, codzienna praca, wypoczynek ducha i ciała, jeśli odbywają się w Duchu, a nawet utrapienia życia, jeśli cierpliwie są znoszone, stają się duchowymi ofiarami, miłymi Bogu; ofiary składane są zbożnie Ojcu w eucharystycznym obrzędzie wraz z ofiarą Ciała Pańskiego. W ten sposób ludzie świeccy, jako zbożnie działający wszędzie czciciele Boga, sami świat Jemu poświęcają.
Jezus, podobnie jak kiedyś Aaron, jest powołany przez Boga, by się wstawiał za ludźmi i żeby składał ofiary za ich grzechy. Jego kapłaństwo było już zapowiedziane w kapłaństwie Melchizedeka. Jezus jest Kapłanem świętym, jedynym. Składa swoją ofiarę raz jeden na zawsze, składa ofiarę z samego siebie. Jako pośrednik między Bogiem a ludem jest On doskonałym Kapłanem, przez którego są uświęcani ludzie, jako Syn jest On Słowem odwiecznym, które dopełnia i przewyższa przepowiednie proroków; jako Syn człowieczy bierze On na siebie całą ludzkość, której jest Królem posiadającym władzę i darzącym miłością, jakiej nie znano przedtem.
Jezus występuje w roli kapłana wtedy, kiedy składa swoją ofiarę i kiedy spełnia posługę słowa. Każdego swego ucznia wzywa On do uczestnictwa w tych dwóch funkcjach swojego kapłaństwa: wszyscy uczniowie powinni wziąć na siebie Jego krzyż, wszyscy powinni pić z Jego kielicha, każdy powinien spełniać Jego posłannictwo dając o Nim świadectwo aż do śmierci.
213 1 213
2010-03-10T17:47:50+01:00
Według mnie udział dzieci i mlodzieży w życiu parafii to:
-chłopcy moga być ministrantami;
-dziewczęta mogą nalezeć do Służby Maryjnej;
-dzieci moga śpiewać piosenki;
-młodzież może czytać teksty z Pisma Świętego
- dzieci i młodziez mogą wyrażać prośby do Jezusa, Maryi albo Józefa
-dzieci i młodzież mogą sprzedawać różne gazetki mówiące o religii (Gość Niedzielny)
- dzieci i mlodziez może przynosić dary i śpiewać kolędy


Więcej już mi nie przychodzi do głowy...
Mam nadzieję, że pomogłam
Pozdrawiam!:)
128 3 128