Odpowiedzi

2010-03-10T17:47:32+01:00
Present Continuous - czas teraźniejszy ciągły

I + am + czasownik + ing
You/We/They + are + czasownik + ing
He/She/It + is + czasownik + ing

PRZECZENIE:
I'm not + czasownik + ing
you/we/they aren't + czasownik + ing
he/she/it isn't + czasownik + ing

PYTANIE:
Am I + czasownik + ing
Are you/they/we + czasownik + ing
Is he/she/it + czasownik + ing


Present Simple

Charakterystyczną cechą tego angielskiego czasu jest końcówka s lub es w trzeciej osobie liczby pojedynczej w zdaniach twierdzących i słowach posiłkowych zdań pytających oraz przeczących (does, doesn't).

Do czasowników angielskich, które kończą się na o, ch, sh, ss lub x, w trzeciej osobie liczby pojedynczej dodaje się końcówkę es zamiast tradycyjnej s np:

* Tom goes to school every day. (On chodzi do szkoły codziennie).
* She washes her car in that car-wash. (Ona myje samochód w tej myjni).
* He boxes these products on that machine. (On wkłada te produkty do paczek na tej maszynie).
* She watches TV in the evenings. (Ona ogląda telewizję wieczorami).
* He dresses like a clown. (On ubiera się jak klaun).
* Mike often searches web directories for websites providing relevant information. (Mikie często przeszukuje katalogi internetowe, żeby znaleść strony, które zawierają odpowiednie informacje)..

Do czasowników, które kończą się na y, które poprzedza samogłoska - np: stay, buy, pray w trzeciej osobie liczby pojedynczej dodaje się końcówkę s. Jeśli y jest poprzedzone spółgłoską, dodana zostaje końcówka es a y zmienia się na i, np.:

* He stays in this hotel every summer. (On przebywa w tym hotelu każdego lata).
* She buys a lot of things in this store. (Ona kupuje w tym sklepie dużo rzeczy).
* He prays a lot. (Dużo się modli)
* Meggy often buys things in lingerie stores. (Meggy często kupuje w sklepach z bielizną osobistą)
* He tries and tries and nothing comes out of it. (On próbuje i próbuje i nic z tego nie wychodzi).
* She cries like a baby. (Płacze jak dziecko).

Najczęściej używanymi określeniami czasu w Present Simple są:

* usually, always, often, sometimes, on Saturdays, at weekends (on weekends US English), rarely, on occasion, never, seldom, every day / month / year, frequently...
2010-03-10T18:04:04+01:00
Present continouans- czas teraźniejszy ciągły
tworzenie- osoba+czasownik+ing
pytania- to be=am,is,are+osoba+czasownik+ing
przeczenia- osoba+ to be=am, is, are+not+czasownik+ing
użycie- plany na najbliższą przyszłość
-czynności tymczasowe
-czynności w chwili mówieniapresent simple- czas teraźniejszy prosty
tworzenie- os+czas. W 3 osobie liczby pojedynczej do czasownika dopisujemy końcówkę s lub es, es gdy czasownik konczy się na: ch, sh, x, o, ss lub s
pytania- do/does+ osoba + czasownik
przeczenia- os+ dont/doesnt+ czasownik
użycie- czynności stałe
-czynności powtarzające sie
- czynności zmysłów
-czynności umysłu
-uczucia