Zaznacz zdania prawdziwe oceniające skutki powstania warszawskiego:
A. Niemcy opuścili Warszawę oddając ją w ręce Armii Czerwonej.
B. Cała ludność Warszawy została wysiedlona.
C. Z rozkazu Hitlera miasto zrównano z ziemią.
D. Strony walczące ogłosiły Warszawę miastem otwartym.
E. Znaczne straty poniosła ludność cywilna.
F. Więcej zginęło powstańców niż ludności cywilnej.
G. Miasto przetrwało bez większych zniszczeń aż do wyzwolenia w styczniu 1945 roku.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T17:55:05+01:00