Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-10T17:50:12+01:00
Złota Orda - historyczne państwo mongolsko-tatarskie,założone ok. 1240 r. w zachodniej części imperium Czyngis-chana przez jego wnuka Batu-chana, ze stolicą w Saraj Batu (1242–1454).
Od XIV w. kraj pogrążał się w stopniowej destabilizacji. Na początku XV w. rozpadło się na chanaty syberyjski, astrachański, kazański, krymski, uzbecki i inne. Po 1435 r. nastąpiła odbudowa kraju jako Wielka Orda. Kres Wielkiej Ordzie położył najazd wojsk chanatu krymskiego pod wodzą chana Mengli I Gireja w 1502 roku.
3 3 3
2010-03-10T17:52:03+01:00
Złota Orda – historyczne państwo mongolsko-tatarskie, założone ok. 1240 r. w zachodniej części imperium Czyngis-chana przez jego wnuka Batu-chana, ze stolicą w Saraj Batu (1242–1454).
Po podbojach w swym największym zasięgu obejmowało terytoria na zachód od Irtyszu do gór Kaukazu, Morza Czarnego i dorzecza Wołgi i Kamy, przy uzależnieniu wszystkich księstw ruskich. Początkowo była podzielona na dwie odrębne części: Błękitną Ordę (właściwą, wschodnią) i Białą Ordę (zachodnią). Obie części połączył w 1378 Tochtamysz.
3 3 3
2010-03-10T17:56:10+01:00
Złota Orda (Ałtyn Orda) była państwem mongolsko-tatarskim. Założono je w 1240 r. w zachodniej części imperium Czyngis-chana.Założycielem był Batu-chan (wnuk Czyngis-chana). Stolicą było Saraj Batu. Największy zasięg państwa to terytorium na zachód od Irtyszu do gór Kaukazu, Morza Czarnego i dorzecza Wołgi i Kamy. Początkowo była podzielona na dwie odrębne części: Błękitną Ordę (właściwą, wschodnią) i Białą Ordę (zachodnią). Obie części połączył w 1378 Tochtamysz. Nazwa pochodzi od oznaczenia w tradycji mongolskiej "środka" kolorem złotym. ;)
4 3 4