Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-10T17:59:44+01:00
- Prekambr
Około 4,5 miliarda lat temu rozpoczął się prekambr, era obejmująca blisko 85 % dziejów Ziemi. W czasie jego trwania powstały przemieszczające się w wyniku ruchów płyt litosfery kontynenty, które pod koniec prekambru utworzyły jeden kontynent — Pangeę. Z tej ery pochodzą najstarsze ślady życia, pojedyncze komórki utożsamiane z bakteriami i sinicami. Około 1,5 mld lat temu pojawiły się bardziej złożone organizmy zawierające jądra komórkowe, a około 700 mln lat temu wyodrębniły się pierwsze organizmy tkankowe. W wyniku działalności zdolnych do fotosyntezy glonów zawartość tlenu w atmosferze znacznie wzrosła, co przyczyniło się do bujnego rozwoju życia pod koniec prekambru.
- Paleozoik
570 mln lat temu w erze paleozoicznej, w wyniku orogenezy kaledońskiej powstały wielkie łańcuchy górskie. W ciągu całego paleozoiku kontynenty zmieniały stopniowo swoje położenie. W permie ponownie połączyły się w jeden kontynent — drugą Pangeę. Znacznej ewolucji uległ świat roślinny i zwierzęcy. W kambrze pojawiły się liczne bezkręgowce morskie, wytwarzające szkielety i pancerze. W ordowiku i sylurze pojawiły się pierwsze bezszczękowce oraz rośliny naczyniowe. W dewonie wyodrębniły się na drodze ewolucji nowe rodzaje pierwotnych paproci, roślin skrzypowych i widłakowych oraz prawdopodobnie pierwsze rośliny nasienne. Pojawiły się pierwsze zwierzęta lądowe: z bezkręgowców stawonogi, a z kręgowców płazy. Olbrzymia produkcja masy roślinnej w karbonie i permie doprowadziła do utworzenia się złóż węgla kamiennego. W karbonie pojawiły się pierwsze gady — kotylozaury, gady ssakokształtne i mezozaury.
1 2 1