Odpowiedzi

2010-03-10T17:56:42+01:00
H=(a√3) : 2
15=(a√3) : 2 /*2
a√3=30 /:√3
a=(30√3):3

P=(a²√3):4
P=[(30√3)²*√3]:4
P=22½*√3
P=45/2 (ułamek) *√3
2010-03-10T18:00:13+01:00
H= 15 wysokość dzieli podstawę trójkąta na 2 równe części
i daje nam trójkąt prostokątny

h² + (a/2)² = a²
a - bok trójkąta równobocznego
15² + a²/4 = a²
225 + a²/4 = a² / *4
900 + a² = 4a²
900 = 3a² /:3
300 = a²
a= √300
a = √100*3
a = 10√3
P = ½ * 15 * 10√3
P = 15*5√3
P = 75√3
Odp: Pole wynosi 75 √3