Odpowiedzi

2009-10-23T16:53:52+02:00
Zespół czynników biotycznych i abiotycznych zapewniający populacji warunki do życia (np. światło, pokarm, miejsce). Na terenie biocenozy populacje konkurują o nie. Jedna nisza może być zajęta tylko przez jedną populację (zasada Gausego). Nisza ekologiczna określa miejsce danej populacji w biocenozie.
Określa znaczenie i rolę danego gatunku w ekosystemie, tj. sposób przetwarzania energii (miejsce w łańcuchu pokarmowym), zachowania się, wpływ na środowisko i zależności od innych gatunków.