Odpowiedzi

2010-03-10T18:03:06+01:00
Schizma wschodnia w 1054 roku. był to podział kościoła na katolicyzm i prawosławie.
katolicyzm: tradycja i kultura oparta na łacinie; głową kościoła jest papież; duch św. pochodzi od ojca i syna bożego;
do liturgii używa się opłatka i białego wina; komunia pod postacią opłatka; chrest przez pokropienie; miejscem kultu u nabożetwa jest kościół.
prawosławie: tradycja i kultura oparta na języku greckim; odczuwa się prymat papieża, ale głową kościoła w każdym państwie jest patryiarcha; duch św. pochodzi od ojca; do liturgii używa się kwaśnego chleba i czerwonego wina;
komunia pod dwiema postaciami: chleba i wina;
chrzest przez zanurzenie; miejsce kultu to cerkiew.
7 3 7