Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T17:42:41+01:00
PRZEMYSŁ ELEKROENERGETYCZNY I JEGO ROLA W GOSPODARCE:
1. Podział surowców mineralnych:
-energetyczne(węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny)
-mataliczne(rudy żelaza, miedzi cynku i ołowiu)
-skalne zwięzłe(dolomity, gipsy, andryhyty, wapienie)
cheiczne(siarka rodzima, sól kamienna, sole potasowe, baryt)
2. Podział przemysłu:
-wydobywczy
-przetwórczy
3. Najważniejszym przemysłem jest przemysł elektroenergetyczny, ponieważ warunkuje on rozwój innych gałęzi przemysłu. Obejmuje on:
-pozyskiwanie
-wytwarzanie
-przesyłanie
4. Podział elektorwni
-cieplne
-wodne(hydroelektrownie)
-wiatrowe
-spalanie biomasy
-geotermalne
3 2 3