Odpowiedzi

2010-03-10T18:05:12+01:00
Duży, drapieżny ssak łożyskowy z rodziny kotowatych, największy z żyjących współcześnie czterech wielkich, ryczących kotów z rodzaju Panthera, jeden z największych drapieżników lądowych – wielkością ustępuje jedynie niektórym niedźwiedziom. Dorosłe samce osiągają ponad 300 kg masy ciała przy ponad 3 m całkowitej długości. Doskonale skacze, bardzo dobrze pływa, poluje zwykle samotnie. Dawniej liczny w całej Azji, zawsze budzący grozę, stał się obiektem polowań dla sportu, pieniędzy lub w odwecie – z powodu zagrożenia, jakie stanowi dla ludzi i zwierząt hodowlanych. Wytępiony w wielu regionach, zagrożony wyginięciem, został objęty programami ochrony. Największa dzika populacja żyje w Indiach. W niektórych regionach Indii tygrysy są uważane za zwierzęta święte.

TŁUMACZENIE

large predatory mammal bearing the family cat communities, the largest of the four great modern living, roaring cats of the genus Panthera, one of the largest terrestrial predators - second only to the size of some of the bears. Adult males reach over 300 kg of body weight over 3 m in total length. Excellent jumps, flies very well, usually hunt alone. Formerly numerous throughout Asia, always arousing terror, became an object of hunting for sport, money, or in retaliation - because of the threat posed to humans and animals. Eradicated in many regions and in danger of extinction, has been subject protection programs. The largest wild population lives in India. In some regions of India, tigers are considered sacred animals.
1 1 1