Rozwiąż logogryf i zapisz hasło:
1.Zespół organizmów unoszących się w wodzie i niezdolnych do aktywnego przeciwstawiania się jej prądom(na 8 liter)
2.mam
3.rodzaj wzajemnej zależności występującej między glonami a strzępkami grzybów, które współtworzą ciało protistów ( na 8 liter)
4.Charakterystyczne dla protistów roślinopodobnych struktury komórki bogate w chlorofil i inne barwniki fotosyntetyczne (na 12 liter)
5.różnokształtne wypustki cytoplazmatyczne wysuwane z ciała niektórych pierwotniaków (m.in. ameby), umożliwiające im poruszanie się. ( na 9 liter)
6. grupa glonów o charakterystycznej czerwonej barwie, spotykanych w strefie przybrzeżnej ciepłych mórz,nawet na głębokości 200m.(na 11 liter)
7.rytmicznie kruszące się pęcherzyki, które usuwają z ciała pantofelka nadmiar wody i substancje szkodliwe. (na 9 liter odstęp i 8 liter)
8.ciężka choroba zakaźna wielu mieszkańców afryki wywoływana przez przedstawiciela pierwotniaków nazywanego świdrowcem gambijskim (na8 liter odstęp i 10 liter)

PROSZĘ O SZYBKIE ROZWIĄZANIE !!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-25T15:29:21+01:00
1. Plankton
3. Symbioza
4. Mitochondria
5. Nibynóżki
6.Krasnorosty
7.Wodniczki tętniace
8. Śpiączka afrykańska
131 3 131
Chlorophyll
Plącze mnie język miało być chloroplasty
Dzięki za pomoc z tym zadaniem ☺☺☺☺
CO MA BYC W DRUGIM?
W druginm pierwotniaki