Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-12T21:19:53+01:00
1. Przyczyny bzerobocia:
*likwidacja niektórych gałęzi przemysłu lub zmniejszenie zapotrzebowania na niektóre towary lub usługi
*w małych miejscowościach lub na wsiach przyczyną może byc upadłość jednego przedsiębiorstwa
*bardzo wysokie podatki
*niechęć części osób żyjących z zasiłków do podejmowania jakiegokolwiek zajęcia
*prywatyzacja i restrukturyzacja zakładów pracy
*wprowadzenie nowych technologi
*brak odpowiedznich kwalfikacji
*kryzys gospodarczy
2.Skutki bezrobocia:
*koszty materialne państwa zwiazane z utrzymywaniem bezrobotnych
*spadek dochodów rodzin
*rozszerzenie się społecznych kręgów ubósta
*degradacja psychczna i moralna osób pozostających bez pracy
*nasilenie sie zjawisk patologicznych