Pomóżcie mi, potrzebuję te go na jutro:
a) I ve got a mobile phone. I use it every day but my friend says mobiles are dangerous. Is this true? What do they do to you? Do they cause cancer? Simon (12) from Leeds.
2) No, they don t. But some scientists think mobiles are bad for you. So don t phone your friends all the time – send text messages!
b) We do projects at school every month. This month, we ve got a project about danger at home. Where do fires start at home? Do fires usually start in people s bedrooms? Wayne (12) from Bristol.
4) No, they don t. Over 50% of fires start in the kitchen. Cigarettes usually cause fires in other rooms.
c) I use the Internet at home every weekend. I think chatrooms are great. I talk to other kids around the world. My mum says chatrooms are dangerous. Do you think they re dangerous? Janet (13) from Glasgow.
1) Yes, we do! Do you know the other kids? Maybe they are not kids! Please, don t give your address or phone number and don t meet an Internet friend!
d) My little brother plays sport every day with his friends. Now he wants a skateboard for his birthday from Mum and Dad. I want to buy him a present, too. What extras does he need? What do you think? Does he really need a helmet? Emily (13) from Salford.
3) Yes, he does. Helmets are very important. A helmet s a fantastic present!

proszę tylko na język polski.xd

1

Odpowiedzi

2010-03-10T18:25:09+01:00
A) Mam telefon komórkowy. Używam go codziennie, ale mój kolega mówi, że komórki są niebezpieczne. Czy to prawda? Co one ci robią? Czy powodują raka? Simon (12) z Leeds.
2) Nie, nie powodują. Jednak niektórzy naukowcy sądzą, że komórki źle na ciebie wpływają. Więc nie dzwoń do przyjaciół cały czas- wysyłaj wiadomości!
b) Każdego miesiąca robimy projekty w szkole. W tym miesiącu mamy projekt o niebezpieczeństwie w domu. Gdzie rozpoczyna się pożar w domu? Czy zwykle w sypialniach?
4) Nie. Ponad 50% rozpoczyna się w kuchni. Papierosy zwykle powodują pożar w innych pokojach.
c) Używam internetu w domu każdego tygodnia. Uważam, że chaty są świetne. Rozmawiam z dziećmi na całym świecie. Moja mama mówi, że chaty są niebezpieczne. Myślicie, że są niebezpieczne?
1. Tak. Znasz inne dzieci? Może wcale nie są dziećmi. Proszę, nie podawaj adresu albo numeru telefonu i nie spotykaj się z 'internetowym przyjacielem'.
d) Mój młodszy brat uprawia sport codziennie ze swoimi przyjaciółmi. Teraz chce deskę na urodziny od mamy i taty. Ja także chcę mu kupić prezent. Czego dodatkowo potrzebuje? Co myślicie? Czy na prawdę potrzebuje kasku?
3) Tak. Kaski są bardzo ważne. Kask to wspaniały prezent!