1) Oceń czy: mężczyzna moze byc nosicielem hemofilii, czy istnieją nosiciele choroby Huntingtona, czy nosicielem galaktozemii jest ojciec czy matka.
2) Oblicz prawdopodobieństwo wystąpienia u dziecka choroby genetycznej, uwarunkowanej genem recesywnym, jeżeli zarówno ojciec jak i matka są nosicielami tego genu.
3) Podaj możliwą liczbę kopii danego genu:
a) w 1 komórce diploidalnej b) w 1 komórce haploidalnej c) w całym organizmie

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T00:11:59+01:00
1.-mężczyzna nie może być nosicielem hemofilii
-nie
-może być i matka i ojciec, nie jest to choroba sprzężona z płcią
2.25%
Układ recesywny pojawia się tylko raz na możliwe kombinacje alleli(HH,
Hh,Hh,hh).
3. a) dwie kopie - jedna od matki, druga od ojca
b) jedna kopia
1 5 1