Odpowiedzi

2010-03-10T18:12:45+01:00
Charakterystyczna cechy baroku to niepokój i wewnętrzne rozdarcie, widoczne w działaniach ludzi. Z jednej strony człowiek dążył do szczęścia i chciał korzystać z ziemskich przyjemności, z drugiej-odczuwał silny lęk przed śmiercią i wiecznym potępieniem. Nie wszyscy w swoich obawach znajdowali oparcie w religii. Brak stałego punktu odniesienia w życiu spowodował, że czas baroku jawi się jako szereg kontrastowych zjawisk. Rozwinęło się w tedy pełne przepychu życie na dworach magnackich. Jednocześnie nastąpił zwrot ku duchowości i skupienie się na przeżyciach wewnętrznych. Istotne było wówczas pytanie o to, kim jest człowiek i jakie jest jego miejsce w nieskończonym wszechświecie.


Sztuka baroku charakteryzuje się bogactwem, dekoracyjnością i efektownością. Artyści tworzyli swoje dzieła w oparciu o zaskakujące pomysły, które miały skupić uwagę widza i zachwycić. Dla malarstwa barokowego ważne były kontrasty barwne i efekty świetlne. Malarze posługujący się silnym światłocieniem osiągali dramatyczne napięcie na swoich obrazach. Barokowa rzeźba odznacza się dynamiką i zróżnicowaną fakturą, a gesty i mimika przedstawionych postaci wyrażają silne emocje.(Przykłady dzieł: Diego Velazquez "Panny dworskie" Peter Paul Rubens "święty Jerzy walczący ze smokiem")


W muzyce barok datuje się na lata 1600-1750. Na początku tej epoki dominowała jeszcze muzyka religijna. W końcowej fazie przeważała muzyka świecka. Dużą rolę w tym czasie odegrała Camerata florencka. Otwarcie teatrów operowych miało ważne zadanie społeczne. Do tej pory tylko wysoko urodzeni mogli mieć kontakt z muzyką świecką, uprawianą jedynie na salonach arystokracji. zwykli ludzie mieli jednak kontakt z muzyką religijną w kościele. W baroku każdy człowiek, którego było stać na bilet, mógł pójść do opery. Ponadto głównym zadaniem opery barokowej było oddziaływanie na uczucia słuchaczy oraz oczarowanie publiczności. miała ona być widowiskową baśnią dla dorosłych. Przedstawienia operowe były również okazją do spotkań towarzyskich. Wielcy kompozytorzy baroku Jan Sebastian Bach (1685-1750), Antonio Vivaldi (1678-1741), Georg Friedrich Haendel (1685-1759)


Mam nadzieje, że pomogłam...:)
6 3 6