Odpowiedzi

2010-03-10T18:32:17+01:00
1. Energia wewnętrzna składa się z energii kinetycznej chaotycznego ruchu cząsteczek i energii potencjalnej wynikającej z działania sił międzycząsteczkowych. Możemy ją zmienić przez wykonanie pracy nad ciałem (ΔE = W) lub przez przekazanie ciepła
(ΔE= Q), albo przez wykonanie tych obu czynności w jednym czasie( ΔE= W+Q)
2. Miarą temperatury ciał jest skala Celsjusza lub skala Kelwina.
1 stopień Celsjusza = 273 K
3.
Topnienie- zmiana przez ciało stanu skupienia z stałego na ciekły.
Krzepnienie- zmiana przez ciało stanu skupienia z ciekłego na stały.
Parowanie - zmiana przez ciało stanu skupienia z ciekłego na gazowy.
Skraplanie- zmiana przez ciało stanu skupienia z gazowego na ciekły.
Wrzenie- gwałtowne parowanie cieczy objawiające się w całej jej objętości.
6 4 6