1.Korzystając z różnych źródeł informacji, opisz, na czym polega skraplanie powietrza.

2.Korzystając z różnych źródeł informacji podaj wlaściwości i zastosowanie ozonu, który jest odmianą alotropową tlenu.

3.korzystając z różnych źródeł informacji:
a)wyjaśnij co to jest kriogenika.
b)podaj właściwości i zastosowania skroplonego azotu.

4.Dlaczego pszemieszczanie się rowerem ma więcej zalet niż podróżownie samochosem> Napisz swoje argumenty (4).

5.Korzystając z różnych źródeł informacji podaj przykłady pokarmów stanowiących główne źródło energii dla organizmu.

6.Mając do dyspozycji pierwiatki chemiczne: siarki, tlen, wodór i sód, napisz słownie przebieg sześciu reakcji chemicznych.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T20:13:04+01:00
1.Zjawisko zmiany stany skupienia, przejście substancji z fazy gazowej na fazę ciekłą. Skraplanie może zachodzić przy odpowiednim ciśnieniu i w temperaturze niższej od temperatury krytycznej.
2.Właściwości: - posiada własności aseptyczne i toksyczne - ma większą gęstość od powietrza - ma zapach powietrza po burzy - w stanie wolnym występuje w atmosferze, powstaje w górnych warstwach atmosfery pod wpływem promieniowania ultrafioletowego w wyniku rozpadu cząsteczek O2 pod wpływem światła i dalszego łączenia się ich - może występować w dwóch stanach elektronowych: trypletowym i singletowym Zastosowania: - wykorzystywany jest do wyjaławiania wody pitnej - do oczyszczania powietrza np. w szpitalach - utlenianie paliwa rakietowego - działanie bakteriobójcze
3.Kriogenika, dział nauki i techniki zajmujący się wytwarzaniem i utrzymywaniem bardzo niskich temperatur (tj. poniżej -180°C) oraz badaniem własności materiałów w tych temperaturach.
5.Węglowodany czyli produkty zbożewe cukry ziemniaki...
6.siarka+ tlen-> tlenek siarki (III) tlen+ wodór-> woda siarka+ wodór-> siarczek wodoru (VI) sód+ tlen-> tlenek sodu siarka+ sód-> siarczek sodu woda+ siarka-> wodór+ tlenek siarki (III)
9 3 9