Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T18:18:52+01:00
-idź prosto
go straight

-idź wzdłuż ulicy Kwiatowej
go along the kwiatowa street

-skręć w lewo
turn left

-skręć w prawo
turn right

-to jest po prawej stronie
it is on the right

-skręć w
turn...

-miń
pass...

-przepraszam jak dojdę do
excuse-me, how can I go to...

-przepraszam czy mogła by pani powiedzieć mi drogę do
excuse-me, could you tell me the way to...
2010-03-10T18:20:23+01:00
-idź prosto - go straight
-idź wzdłuż ulicy Kwiatowej -walk along the street the Flowers
-skręć w lewo -turn left
-skręć w prawo -turn right
-to jest po prawej stronie -this is on the right side
-skręć w -turn
-miń -past the
-przepraszam jak dojdę do -sorry and walk to
-przepraszam czy mogła by pani powiedzieć mi drogę do -sorry if you could tell me that the way to