Odpowiedzi

2010-03-10T18:24:00+01:00
W XI wieku nastąpił podział Kościoła chrześcijańskiego.W jego wyniku powstaly dwa odrębne kościoły katolicki i prawosławny.Zwierzchnikiem kościoła katolickiego był papież-biskup Rzymu a zwierzchnikiem kościoła prawosławnego patriarchowie- biskupi w różnych miastach m.in w Konstantynopolu.Obydwa kościoły istnieją do dzisiaj , a ich wyznawców łączy wiara w jednego Boga,dzieli zaś interpretacja prawd wiary , czyli dogmatów , organizacja kościoła oraz ceremoniał.


Liczę na naj!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20 3 20