Odpowiedzi

2010-03-10T18:23:42+01:00
Odpowiedzi:

1. R e k o l e k c j e
2. E w a n g e l i a
3. K r z y ż
4. a p O s t o ł o w i e
5. L i t u r g i a
6. E w a
7. K o ś c i ó ł
8. C y r e n a
9. m a r y J a
10. E u c h a r y s t i a

Pytania:
1.Chodzimy na nie przed świetami wielkanocnymi.
2. Czytana w kościele..
3. Na czym umarł Jezus..?
4. Jak nazywano apostołów..?
5. ...Słowa
6. Jak nazywała sie pierwsza kobieta na świcie..?
7. Chodzisz do niego co niedziel..!
8. Pochodził z tamtąd Szymon..
9. Jak nazywała sie Matka Jezusa?
10. Przyjmujesz ja ..
12 4 12
2010-03-10T18:31:14+01:00
R eligia
E ucharystia
K ościół
ap O stołowie
wie L kanoc
popi E lec
po K uta
nawró C enie
J ezus
tab E rnakulum
1. Lekcja w szkole na której modlimy się i uczymy o Jezusie
2. Msza Sw. To inaczej............
3. Miejsce do którego chodzimy co niedziele, tam mieszka pan Jezus
4. Uczniowie Jezusz, było ich 12
5. Swięta wielkanocne to ..........
6. Środa Popielcowa to inaczej............
7. Jeden z sakramentów świętych na ktory zwracamy sczegolną uwagę w wielki post
8. Stanie się dobrym z złego człowieka to ...............
9. Umarł za nas na krzyżu
10. Miejsce w kościele w którym mieszka Pan Jezus
DASZ NAJ:):):):)????????????
proszę:):):)

4 3 4