Ułóż układy równań!(2 układy)
1.Suma licznika i mianownika pewnego ułamka wynosi 8.Znajdź tan ułamek, jeśli jego mianownik jest o 2 większy od jego licznika.
2.Karol jest o sześć lat starszy od Oli. Cztery lata temu Karol był 2 razy starszy od Oli. Ile lat ma Karol, a ile Ola?
3.Obwód prostokąta wynosi 13 dm. Długość jednego z boków jest o 2dm większa od podwojonej długości boku. Oblicz pole tego prostokąta. Jakie pole będzie miał w skali 2:1, a jakie w skali 1:2?
4.Jeden z boków prostokąta o obwodzie 22cm jest dłuższy o 20% od drugiego boku. Ile wynosi pole tego prostokąta?
5.W trójkącie miara jednego z kątów wynosi 40 stopni, różnica dwóch pozostałych kątów wynosi 18 stopni.Oblicz miarę katów tego trójkąta.

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-10T18:30:42+01:00
Zad 1)
Dane:
Mianownik-x+2
Licznik-x
Szukane:
.Znajdź tan ułamek, jeśli jego mianownik jest o 2 większy od jego licznika.?
Rozwiązanie:
x+x+2=8
2x=8-2
2x=6
1x=3
3+2=5--Mianownik
3--Licznik
Odp: Ułamkiem tym jest ⅗.
Zad 2)
Dane:
x-wiek Karola
y-wiek Oli
Szukane:
Ile lat ma Karol, a ile Ola?
Rozwiązanie:
x=y+6
x-4=2(y-4)
x=y+6
x-4=2y-8
y+6-4=2y-8
y-2y=-8-6+4
-y=-10
y=10
x=y+6
x=10+6=16
Odp. Karol ma 16 lat a Ola 10 lat.

Niestety więcej zadań nie wiem jak rozwiązać!