Wykonaj odejmowania sum algiebaricznych i zredukuj wyrazy podobne
a) 2x-(x+1)=
b) -3x do kwadratu -(-4x do kwadartu+x)
c) (8x-1)-(5x-4)=
d) 6a-(-2a-5)=
e) (10 x do kwadratu+6)-(-4x do kwadaratu+2x-1)
f) (4x+2y-1-(-3x-4y+3)
pomocy!! daje najlepszo

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T18:31:23+01:00
A) 2x-(x+1)= 2x-x-1=x-1
b) -3x do kwadratu -(-4x do kwadartu+x)= -3x²+4x²-x=x²-x
c) (8x-1)-(5x-4)=8x-1-5x+4=3x+3
d) 6a-(-2a-5)=6a+2a+5= 8a+5
e) (10 x do kwadratu+6)-(-4x do kwadaratu+2x-1)= 10x²+6+4x²-2x+1=
14x²-2x+7
f) (4x+2y-1-(-3x-4y+3)= 4x+2y-1+3x+4y-3=7x+6y-4
2010-03-10T18:35:43+01:00
A) 2x-(x+1)=
=2x-x-1=
=x-1

b) -3x² -(-4x²+x)=
=-3x²+4x²-x=
=x²-x

c) (8x-1)-(5x-4)=
=8x-1-5x+4=
=3x+3

d) 6a-(-2a-5)=
= 6a+2a+5=
=8a+5

e) (10 x²+6)-(-4x²+2x-1)=
=10x²+6+4x²-2x+1=
=14x²-2x+7=

f) (4x+2y-1-(-3x-4y+3)=
=4x+2y-1+3x+4y-3=
=7x+6y-4