Odpowiedzi

2010-03-10T18:36:41+01:00
Vkuli
V=4/3pir3
V=4/3pi33 (3 do szczescianu)
V=4/3pi27
V=36pi

Vstozka
V=1/3pir2 * H
36pi=1/3pi42 * H (podstawiamy nasza objetosc kuli i promien stozka do kwadratu)
36pi=1/3pi16 * H
36pi=16pi/3 * H/:16pi/3
H=36pi/16pi/3
Teraz odwracamy i wychodzi nam H=36 * 3/16 = 108/16
H=6.75

sprawdzenie
V=1/3pir2 * H
V=1/3pi42 * 6.75
V=1/3pi16 * 6.75 (6.75 skracamy z 1/3)
V=16pi*2.25=36

Nie uwzglednilem tutaj jednostek, ale zrobisz to juz sam.