Odpowiedzi

2009-04-18T13:03:40+02:00
A. Władysław i Witold
B. 2 październik 1413
C. ustanowiona została kompletna niezależność Litwy
po śmierci Witolda na tron Litwy miał wstąpić nowy władca wybrany w porozumieniu ze strona polską
Litwa zobowiązywała się do nie łączenia się z wrogami korony,
akt unii mówił o stanowiskach państwowych analogicznych do tych w Polsce. wspólne nteresy w zakresiekolonizacji ziem ruskich, kontroli polityki państwowej poprzez możnowładcze rody.
ustaliła wzajemne powiazania pomi.edzy Polska A Litwą
stworzyła warunki do wystąpień przeciw krzyżakom mającym na celu odzyskanie ziem utraconych.
42 4 42