Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T22:52:08+01:00
1. -2x(x+2)-(x+1)=-1/2x+2
2. (3-x)/2+(x+2)/2=1/2
3. 1/4x-(x-1)/4=1/4
4 (x-√2)²=(x+√2)²-4
5. 2(x-2)-(x-1)=x+2
6. -4(1/2x-2)-4=2(-x+2)
7. (x-1)²/4-(x+1)²/2=-x²/4
8. (1-3x)/1=(x+4)/5
9. (x³+2x²-x-2)/(x+2)=0
10. (x²-4)/(x-1)=4
11. x⁴+2x³-7x²-8x+12=0
12. x⁴-5x²+6=0
13. x²+6x+7=(x+3)²-2
14. 4x²+2x-8=9
15. log(x-1)+log(2x+8)=2
16. 2sin²x+3sinx-2=0
17. 8/3×3x+9x-(6x-8)=-(5x-1)²
18. 2x³+3x²-2x-6=0
19. -3x+2=√3
20. -4x²+y²+2y+1=0