1. Dane są odcinki AB i CD o długości |AB| = 10cm |CD| = 30cm. Oblicz stosunek dlugosci odc. AB i CD.

2. Tabliczkę czekolady składającą się z 24 czesci podzielono na 2 czesci w stosunku 1:3. Ile kostek jest w jednej częsci?

3. Powierzchnię 45m2 przeznaczoną na dwa pokoje podzielono w stosunku 2:3. Jaką powierzchnię ma kazdy pokoj?

4. Kupon materialu o dlugosci 5,2m nalezy podzielic na 2 czesci w stosunku 5:8. Ile cm bedzie miała długość każdej czesci?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T18:42:21+01:00
1.

AB = 10 cm
CD = 30 cm

10 : 30 / :10
1 : 3

Odp: Stosunek długości wynosi 1:3

2.

1x + 3x = 24
4x = 24 / :4
x = 6

1x : 3x
6 : 18

Odp: W 1 części jest 6 kostek, w 2 jest 18 kostek.

3.

2x + 3x = 45
5x = 45
x = 9

2x : 3x
18 : 27

Odp: Pierwszy pokój ma 18m², drugi natomiast 27m²

4.

5x + 8x = 5,2
13x = 5,2
x = 0,4

5x : 8x
2 : 3,2

Odp: Pierwsza część ma miarę 2 cm, natomiast druga część ma 3,2 cm
2 5 2