Podane wyrazy podziel na sylaby.Wyroznij samogłoski,ktore nie tworza sylaby (nie sa zgloskotworcze).
a)oaza-
b)eufemizm-
c)oleander-
d)automat-
e)wschodnioeuropejski-
f)boreasz-
g)pauza-
h)zamiałczał-
i)repertuar-
j)teatr-
k)austriacki-
l)koreański-
m)laureat-

1

Odpowiedzi

2009-10-24T08:14:10+02:00
A)oaza- O-A-ZA
b)eufemizm- EU-FE-MIZM
c)oleander- O-LE-AN-DER
d)automat- AU-TO-MAT
e)wschodnioeuropejski- WSCH-DNIO-E-U-RO-PEJ-SKI
f)boreasz- BO-RE-ASZ
g)pauza- PAU-ZA
h)zamiałczał- ZA-MIAŁ-CZAŁ
i)repertuar- RE-PER-TU-AR
j)teatr- TE-ATR
k)austriacki- AU-STRI-AC-KI
l)koreański- KO-RE-AŃ-SKI
m)laureat- LAU-RE-AT
8 3 8