Odpowiedzi

2009-04-19T20:36:32+02:00
Zachodzi reakcja:
MnO₂ + 4HCl → MnCl₄ + 2H₂O

z danyc mozna obliczyc liczbe moli HCl:
c=n/v → n=c*v=10mol/dm³ * 0,03dm³= 0,3 mola HCl

liczba moli MnO₂:
n=m/M
M - masa molowa M=55g + 2*16g=87g/mol
m- masa 5g
n=0,057 mola
Z rownania wynika że reaguje 1 mol MnO₂ z 4 molami HCl
a my mamy 0,057 mola tlenku i 0,3 mola HCl, zatem jest nadmiar HCl czyli wystarczy go.
12 3 12