Odpowiedzi

2010-03-10T18:42:11+01:00
Sprawdź, czy liczba d= ∛2/3 : ∛2,25 jest miejscem zerowym funkcji
y= 30x +20, x∈R


∛2/3 : ∛2,25 = ∛{[(2/3)]/[9/4]}= ∛{[(2/3)]*[4/9]}∛8/27=2/3

0=30*(2/3)+20=20+20=40

0=40 równianie sprzeczne

∛2/3 : ∛2,25 nie jest miejscem zerowym funkcji
1 5 1